VOOR HET GOEDE DOEL

Steun echte

goede doelen..

Lokaal een bijdrage leveren met impact veelal gecombineerd met een actieve rol in de uitvoering of verwezenlijking ervan, dat is het Lions-We serve fonds. Wij doneren gelden of kopen de benodigde zaken voor Vughtse en kleinschalige maar zeer goede doelen. Zoals Stichting Leergeld, een meezingmiddag voor bewoners van zorgpark Voorburg, Tandemclub Vught voor visueel gehandicapten, om maar een paar van deze doelen te noemen.  

.. die in Vught ondersteunen!

Zoals het Kiwanis Kinderfonds: dit fonds beoogt het verschaffen van specifieke en gerichte materiële hulp aan kinderen in Vught en ‘s-Hertogenbosch die in behoeftige omstandigheden verkeren. De activiteiten van het fonds worden zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten van andere instellingen in Vught op het gebied van armoedebestrijding. 

Steun echte

goede doelen..

Het Lions-We serve fonds doneert gelden aan Vughtse en kleinschalige maar zeer goede doelen. Zoals Stichting Leergeld, een meezingmiddag voor bewoners van zorgpark Voorburg, Tandemclub Vught voor visueel gehandicapten om maar een paar van deze doelen te noemen. 

.. die in Vught ondersteunen!

Zoals het Kiwanis Kinderfonds: dit fonds beoogt het verschaffen van specifieke en gerichte materiële hulp aan kinderen in Vught die in behoeftige omstandigheden verkeren. De activiteiten van het fonds worden zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten van andere instellingen in Vught op het gebied van armoedebestrijding.